Show IP

La teva IP: 54.145.117.60

El teu sistema operatiu: Search Bot
El teu navegador: unknown unknow
Open Panel

Política de qualitat

L'institut Provençana té la certificació de ISO 9001 per la Qualitat a la seva gestió organitzativa aplicada als cicles formatius que imparteix.

L'Institut Provençana té com a missió principal la capacitació laboral i el desenvolupament personal de l'alumnat. La capacitació laboral en la transmissió de coneixements i en la capacitat per aprendre; i el desenvolupament personal fomentant l'esperit crític, el diàleg, el companyerisme, el respecte pel medi ambient i la no discriminació per raó de sexe, raça, ideologia o condició social.

La Política de Qualitat del centre, tal com s'estableix en el Projecte Educatiu de Centre (PEC), ha estat i estarà sempre d'acord amb satisfer les expectatives i les necessitats educatives del nostre alumnat, així com les dels diferents beneficiaris de la nostra activitat; tant externs: famílies, empreses, Universitats, administració educativa, la ciutat de L'Hospitalet i l'entorn social; com interns: membres de l'equip humà de l'Institut Provençana.

Per tal de garantir aquest objectiu, la direcció del centre es compromet a implantar, mantenir i cercar la millora contínua del nostre sistema de gestió de la qualitat, així com a vetllar pel compliment de tots els requeriments legals i reglamentaris en vigor que regulin el funcionament del centre.

El compromís de la qualitat afecta a tota l'organització del centre i a tota la comunitat educativa, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

barra fotos

L'IES Provençana té una llarga tradició d'utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en el camp de l'aprenentatge, una mostra del qual és el nostre campus virtual.

El campus virtual i altres eines s'utilitzen intensivament com a eines de suport. Hi ha la possibilitat de cursar alguns crèdits en la modalitat semipresencial.

Logo Erasmus + logo_escola_verda logo ISO Logo Poctefa
innobaix Logo Cisco Academy Logo Bioinformatics Barcelona  logo ISO